Lav gode aftaler

Når du indgår aftaler med kunder, er det vigtigt at have det juridiske på plads. Få nogle gode retningslinjer her.

Mange af de aftaler du indgår som ny eller genstartet iværksætter, er vigtige at have på skrift. Udover at fungere som juridisk dokumentation, fx i forbindelse med opgørelse af skat, kan den gode kontrakt sikre dig mindst tre andre fordele:

  • Du får en ’facitliste’ med alle detaljer i en aftale 
  • Du forebygger eventuelle konflikter
  • Du har et godt styringsværktøj

I mange tilfælde er en standardkontrakt ikke nok, men der er en række elementer, der altid bør være til stede i de fleste aftaler.

Hvis det er en kontrakt med en kunde eller en leverandør, så er det fx en angivelse af opgavens pris, betalingsbetingelser, deadline, kvalitet og en detaljeret beskrivelse af opgavens omfang og indhold.

Hvis der til gengæld er tale om indgåelse af en vigtig aftale, der er central for din kommende virksomhed, anbefaler vi, at du altid tager en advokat med på råd. Så sikrer du dig, at formuleringerne er efter bogen, og at der ikke er nogen vigtige elementer, der bliver overset.

 

Bliv medlem af DANA

Bliv medlem af DANA – Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige.

Læs mere