10 gode råd om Markedsføringslovgivningen

Af: Charlotte Stoltenberg, advokatfuldmægtig, ADVODAN Næstved
Den 6. februar 2018

Gode råd om markedsføringsloven
 1. Vær særligt opmærksom på børn og unge
  Vær særligt opmærksom på børn og unge

  Når du markedsfører dig overfor børn og unge skal du tage særligt hensyn til, at børn og unge kan have vanskeligere ved at forholde sig kritisk til din markedsføring. Du skal også være særligt opmærksom på dette, hvis du benytter medier til din markedsføring, som overvejende eller i særlig grad henvender sig til børn og unge. Det kan fx være visse sociale medier.

  Sørg altid for at det fremgår tydeligt, at der er tale om markedsføring og sæt dig ind i de særlige regler i markedsføringsloven vedr. børn og unge.

 2. Sørg altid for at tjekke registrene før du henvender dig
  Sørg altid for at tjekke registrene før du henvender dig

  Du må som udgangspunkt ikke henvende dig elektronisk til din kundegruppe uden at have fået forudgående tilladelse hertil. Du må dog som udgangspunkt gerne sende brevpost til alle.

  Hvis du ønsker at markedsføre dig via brevpost er det vigtig at du ikke kommer til at henvende dig til kunder som har frabedt sig markedsføring. Sørg i denne forbindelse for at tjekke Robinsonlisten og CVR-registret så du ikke kommer til at henvende dig til nogen som ikke er interesseret. Husk også at respektere ”reklamer nej tak” ordningen.

 3. Hav styr på hvornår telefoniske henvendelser er ok
  Hav styr på hvornår telefoniske henvendelser er ok

  Hvis du ønsker at markedsføre dig telefonisk, er dette som udgangspunkt i orden hvis du markedsfører dig overfor andre erhvervsdrivende.

  Overfor forbrugere er det som udgangspunkt ikke tilladt at henvende sig telefonisk, medmindre forbrugeren har givet sit samtykke hertil.

  Hvis du fx sælger aviser, forsikringer eller ugeblade, må du dog gerne kontakte forbrugere telefonisk, også selv om de ikke har givet deres samtykke på forhånd.

 4. Hav styr på hvornår du må henvende dig elektronisk
  Hav styr på hvornår du må henvende dig elektronisk

  Som udgangspunkt er det ikke tilladt, at henvende sig elektronisk til sine kunder.

  Elektronisk henvendelse omfatter e-mails, men også fx SMS og videobeskeder.

  Du må henvende dig elektronisk til dine kunder, når de har givet samtykke hertil, og de klart er oplyst om, at deres oplysninger kan bruges til elektronisk markedsføring.

  Kunderne skal nemt og gratis kunne afmelde sig markedsføringen efterfølgende.

 5. Vær opmærksom på markedsføringen på de sociale medier
  Vær opmærksom på markedsføringen på de sociale medier

  Det skal klart og tydeligt fremgå når der er tale om markedsføring eller reklame hvis du som erhvervsdrivende markedsfører dig på internettet.

  Hvis en anden reklamerer for jer eller jeres produkter på internettet fx på instagram eller en blog, skal det tydeligt fremgå, at der er tale om reklame, hvis omtalen udspringer af en aftale mellem jer som erhvervsdrivende og den pågældende person, som reklamerer.

 6. Sørg for at få alle oplysninger med ved prismarkedsføring
  Sørg for at få alle oplysninger med ved prismarkedsføring

  Hvis du som erhvervsdrivende reklamerer for et pristilbud, er det vigtigt, at du samtidig oplyser, hvis der fx kun er et begrænset antal af produkterne til rådighed.

  Hvis du samtidig i din markedsføring sammenligner din pris med konkurrenters priser, skal du være opmærksom på, at du kun må sammenligne dig med erhvervsdrivende, som ligner dig, og du skal sørge for, at oplysningerne er loyale.

  Husk at et pristilbud som udgangspunkt kun må markedsføres som en nedsat pris i en periode på to uger.

 7. Pas på når du sammenligner produkter i markedsføringen
  Pas på når du sammenligner produkter i markedsføringen

  Som udgangspunkt må du gerne sammenligne dine produkter med andre erhvervsdrivendes tilsvarende produkter. Du skal dog altid sørge for, at sammenligningen er objektiv og ikke vildleder modtageren af markedsføringen.

  Du må heller ikke i din sammenligning miskreditere producenten, af det produkt du sammenligner med, ligesom du ikke må forsøge at drage nytte af din konkurrents eventuelle godwill eller navn.

 8. Hav styr på dine konkurrencer
  Hav styr på dine konkurrencer

  Hvis du som erhvervsdrivende markedsfører dig via en konkurrence skal du altid sørge for, at det fremgår klart og tydeligt af din reklame for konkurrencen, hvilke betingelser der er gældende for deltagelse i konkurrencen.

  Betingelserne skal også være formuleret på en måde, så de ikke vildleder deltagerne og er let tilgængelige. Vær også særligt opmærksom på børn og unge.

 9. Forretningskendetegn
  Forretningskendetegn


  Du må som erhvervsdrivende ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dig, og du må heller ikke benytte dine egne forretningskendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre erhvervsdrivende.

 10. Søg rådgivning inden virksomheden træder ved siden af
  Søg rådgivning inden virksomheden træder ved siden af

  Reglerne i markedsføringsloven er komplekse og retspraksis indenfor området udvikler sig hurtigt. Såfremt din virksomhed står foran store tiltag indenfor markedsføring vil det derfor være en god ide, at få afstemt de juridiske konsekvenser af markedsføringen, inden den igangsættes for dermed at sikre, at den er i overensstemmelse med de gældende regler.

BRUG FOR ADVOKATRÅDGIVNING?

SÅ HUSK VI HAR EN FORDELAGTIG MEDLEMSAFTALE MED ADVODAN (HILLERØD, NÆSTVED, TØNDER OG AALBORG) HVOR DU FÅR GOD RABAT, LÆS MERE HER