10 GODE RÅD OM EJERAFTALE

Af: Advokat Thomas Vang Christensen - ADVODAN Hillerød
Dato: 25. oktober 2017

Gode råd om EJERAFTALE
 1. Den menneskelige faktor
  Den menneskelige faktor

  Start med at finde ud af, om man svinger godt sammen rent menneskeligt. Det tager tid at indgå en Ejeraftale, men det er endnu værre ikke at have gennemtænkt det menneskelige aspekt i samarbejdet.

 2. Tal grundigt sammen
  Tal grundigt sammen

  Husk at tale om alle de svære emner i starten – lad vær med at være konfliktsky. Få talt igennem om I har samme forventninger til arbejdsindsats, ferie og aflønning, så der er er klarhed om dette.

 3. Vær enige om formålet
  Vær enige om formålet

  Bliv enige om hvad formålet er med det fælles ejerskab. Er det at eje og drive virksomheden i 30 år, og er fokus dermed på aflønning. Eller er formålet at arbejde sammen i måske 5 år, skabe vækst og udvikling og sælge virksomheden bedst muligt derefter?

 4. Kan man sælge hver for sig
  Kan man sælge hver for sig

  Hvad skal der ske, hvis den ene part ønsker at sælge? Har de andre så forkøbsret, og hvordan beregnes værdien. Et vilkår om dette skal der være i en Ejeraftale.

 5. Har man pligt til at sælge med
  Har man pligt til at sælge med

  Hvis flertallet vil sælge, skal den sidste ejer så også have pligt til at sælge med. En køber vil ofte kun købe en virksomhed, hvis køberen får kontrol over alle selskabsandelene.

 6. Ledelse og bestyrelse
  Ledelse og bestyrelse

  Skal der være en bestyrelse, og hvem skal have sæde i den? Skal man have pligt til at afgive stemme på generalforsamlingen, så bestyrelsen sammensættes på en bestemt måde, der f.eks. sikrer alle valg til bestyrelsen?

 7. Beslutningskompetencer
  Beslutningskompetencer

  Kan en bestyrelse eller en generalforsamling beslutte hvad som helst, f.eks. påtagelse af en stor gældsforpligtelse, eller skal netop særligt tunge beslutninger kun kunne gennemføres i enighed.

 8. Sikkerhedsstillelse og kaution
  Sikkerhedsstillelse og kaution

  Har en ejer pligt til at kautionere eller fremskaffe kapital i tilfælde af virksomhedens behov for likviditet?

 9. Helbredsproblemer – og hvad så?
  Helbredsproblemer – og hvad så?

  Hvad sker der ved sygdom – er en ejer uhelbredelig syg, og arbejder vedkommende i virksomheden, skal der så være en pligt til at sælge ejerandelene efter en vis periode?

 10. Forsikringer og anden sikkerhed
  Forsikringer og anden sikkerhed

  Skal selskabet betale en livsforsikring eller arbejdsudygtighedsforsikring for aktive aktionærer?