10 GODE RÅD TIL ARV OG TESTAMENTE

Af: Advokat, Thomas Colstrup - ADVODAN Næstved

Gode råd om arv og testamente
 1. Planlæg virksomhedens generationsskifte
  Planlæg virksomhedens generationsskifte

  Typisk tager det flere år at planlægge og gennemføre generationsskiftet af en virksomhed på en ordentlig måde. Få derfor undersøgt reglerne og mulighederne for generationsskiftet med din advokat og revisor i god tid.

 2. Lav et virksomhedstestamente
  Lav et virksomhedstestamente

  Med et virksomhedstestamente kan du sikre en forsvarlig opretholdelse af den daglige drift af virksomheden i tiden efter, at du måtte være afgået pludseligt ved død eller være blevet ude af stand til at varetage din opgaver som virksomhedsejer.

 3. Tag stilling til, hvem der i øvrigt skal arve efter dig
  Tag stilling til, hvem der i øvrigt skal arve efter dig

  Bortset fra den såkaldte tvangsarv til børn og ægtefæller, kan du selv bestemme hvem der skal arve dig, og hvor stor en del, de hver i sær skal arve.

 4. Få afklaret, om din ægtefælle er sikret ordentligt ved din død
  Få afklaret, om din ægtefælle er sikret ordentligt ved din død

  Ofte er hensidden i uskiftet bo ikke den bedste løsning for din ægtfælle. Du bør derfor overveje at lave et testamente – og eventuelt oprette en ægtepagt – der gør, at din ægtefælles stilles så økonomisk godt som muligt.

 5. Sørg for, at din samlever arver noget efter dig
  Sørg for, at din samlever arver noget efter dig

  Uanset hvor længe du har boet sammen med din samlever, skal du oprette et testamente, hvis vedkommende skal arve noget efter dig.

 6. Gør arven til særeje
  Gør arven til særeje

  Du kan i dit testamente bestemme, at alt hvad dine arvinger arver efter dig, skal være deres særeje, og derved sikre, at de ikke eksempelvis skal aflevere halvdelen af arven til deres ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse.

 7. Indret dit testamente, så du sparer boafgift til staten
  Indret dit testamente, så du sparer boafgift til staten

  Hvis du opretter testamentet på den rigtige måde, kan du ved indsættelse af en almennyttig organisation – Kræftens Bekæmpelse, Dyrenes Beskyttelse mv. yde et bidrag til organisation og samtidig spare boafgift til staten – og i visse tilfælde tillige øge arven til dine øvrige

 8. Undgå splid blandt arvingerne og indsæt en bobestyrer i dit testamente
  Undgå splid blandt arvingerne og indsæt en bobestyrer i dit testamente

  Ved indsættelse af en professionel bobestyrer kan du sikre, at dine arvinger ikke selv skal rode med håndteringen af dødsboet og derved undgå de eventuelle uenigheder, som arbejdet med dødsboet kan medføre mellem arvingerne.

 9. Få oprettet testamentet hos en advokat med speciale i arveret og testamenter
  Få oprettet testamentet hos en advokat med speciale i arveret og testamenter

  Ved benyttelse af en advokat til oprettelse af dit testamente, får du sikkerhed for, at testamentet tager højde for netop dine ønsker og individuelle situation. Undgå derfor blot at kopiere et standarddokumentet fra internettet.

 10. Sørg for, at de rigtige personer bliver modtager af dine forsikringer og pensioner
  Sørg for, at de rigtige personer bliver modtager af dine forsikringer og pensioner

  Det er vigtigt at få 100 % styr på, hvem der står som modtager af dine forsikringer og pensioner. Det gør du ved at henvende dig til selskaberne og få indsat de rette personer som begunstigede på policerne.

Brug for advokatrådgivning?

Så husk vi har en fordelagtig medlemsaftale med ADVODAN (Hillerød, Næstved, Tønder og Aalborg) hvor du får god rabat, læs mere her