Ledelsesskift skal sikre DANA fremdrift

DANA har - som mange andre a-kasser - igennem en årrække oplevet en vigende tilgang af medlemmer, og nu ønsker bestyrelsen friske kræfter for bordenden

30-01-2019

Som led i tilvejebringelsen af en ny strategisk retning for DANA, har bestyrelsen valgt at stoppe det mangeårige samarbejde med DANAs direktør Keith Fobian.
Beslutningen blev truffet på et bestyrelsesmøde onsdag den 23. januar.

DANA har - som mange andre a-kasser - igennem en årrække oplevet en vigende tilgang af medlemmer, og nu ønsker bestyrelsen friske kræfter for bordenden, der – i samarbejde med bestyrelse og den øvrige ledelse – skal sikre DANA fremdrift og vækst.

Bestyrelsesformand Lone Gammelgaard vil midlertidigt varetage den daglige overordnede ledelse i tæt samarbejde med Virksomhedskonsulent Poul Gøbel og medlem af DANAs advisory board Johnny Øland.

DANAs nye ledelse udtaler:
”Vi tror på, at betingelserne for at drive selvstændig virksomhed i Danmark, står over for nogle meget spændende år, hvor flere vil starte egen virksomhed. Og det er der brug for i Danmark.”

Det er i det marked, at DANA som Danmarks eneste a-kasse for selvstændige, ser nye muligheder.

Og den nye ledelse fortsætter:
”Hos DANA har vi dedikeret os til at passe på de selvstændige, og vi ser det som vores fornemmeste opgave, også fremover at hjælpe flere til at få vedvarende succes og give flere modet til at tage springet og blive selvstændige.”

Bestyrelsen har nu sat gang i en proces, der skal sikre DANAs fremtidige platform i markedet, til gavn for både nuværende og kommende medlemmer og som har til formål, at gøre DANA til de selvstændiges naturlige valg.

Med venlig hilsen


Lone Gammelgaard
Formand og konstitueret direktør