Ledelsesskift i DANA

DANAs mangeårige direktør Keith Fobian fratræder pr. 1. februar 2020 sin stilling.

24-01-2019

DANAs mangeårige direktør Keith Fobian fratræder pr. 1. februar 2020 sin stilling. I perioden frem til fratrædelsestidspunktet er direktøren fritstillet.

Ledelsesskiftet finder sin årsag i bestyrelsens ønske om nye strategiske veje, mod at sikre DANA som fremtidens a-kasse for landets selvstændige erhvervsdrivende.

Bestyrelsesformand Lone Gammelgaard vil midlertidigt varetage den daglige overordnede ledelse i tæt samarbejde med Virksomhedskonsulent Poul Gøbel og medlem af DANAs advisory board Johnny Øland.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Poul Gøbel på mail: pg@dana.dk