Persondatapolitik

Opdateret d. 7. september 2018.

DANA indsamler, registrerer og behandler dine personoplysninger i henhold til a-kasselovgivningen og persondataloven. Vi indsamler kun de nødvendige og relevante personoplysninger. Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt, og vi gemmer derfor dine personlige oplysninger i et sikkert elektronisk miljø med begrænset adgang. Se også beskrivelse af, hvordan vi behandler dine oplysninger. 

Lovligt grundlag for databehandling

Behandlingsgrundlaget er lovreguleret og under tilsyn af myndighederne på området.

I det omfang det har betydning for behandling af din sag i a-kassen, udveksler vi oplysninger med andre myndigheder, kommuner og a-kasser:

  • SKAT
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Udbetaling Danmark
  • CPR-registret
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
  • Danmarks Statistik
  • FerieKonto
  • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
  • Kommuner
  • Andre a-kasser

Videregivelse af oplysninger til anden tredjepart sker kun efter dit udtrykkelige ønske eller samtykke.

Opbevaring og sletning af data

DANA gemmer dine oplysninger, dokumenter og breve, så længe du er medlem af DANA, eller så længe vi i henhold til a-kasselovgivningen og regnskabsloven stadig har pligt til at opbevare oplysningerne. Øvrige personoplysninger slettes, når det formål de blev indsamlet til, er afsluttet.

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. I det sidste tilfælde vil vi oplyse dig om, hvilke data der kan slettes og hvornår, under hensyntagen til a-kasse- og regnskabslovgivningen.

Gennem DANA’s selvbetjeningsløsning MitDANA kan du på en sikker måde indsende dine dagpengekort, efterlønskort, ledighedserklæringer og meget mere. På MitDANA kan du altid se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvilke dokumenter der er udvekslet mellem dig og DANA.

Når du henvender dig personligt til DANA på vores adresser, behandler vi ligeledes dine personoplysninger fortroligt. Afleverer du eksempelvis fortrolige oplysninger eller personoplysninger, sørger vi for, at ingen andre får adgang til dem.

Øvrige personoplysninger

Personoplysninger videregives ikke af DANA til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v. I disse tilfælde indsamles almindelige personoplysninger fx navn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt interesseområde.

Behandlingssikkerhed

Dine oplysninger behandles sikkert bag firewall og login. IT-sikkerheden kontrolleres løbende. Ved databrud, meldes bruddet til Datatilsynet.

DANA har indgået databehandleraftaler med vores leverandører, der behandler data på vegne af DANA.

Henvendelse til DANA

Når du skal i kontakt med os, anbefaler vi, at du anvender kontaktformularen på www.dana.dk/kontakt i stedet for at sende en mail. På den måde sender du dine oplysninger på en sikker måde til os, og du undgår derfor at sende fx cpr-nummer i mail til os.

Dataansvarlig i DANA

Evt. henvendelser vedr. DANAs efterlevelse af GDPR stiles til Juridisk konsulent Kenn Sessing Olsen.

Benyt kontaktformularen i www.dana.dk/kontakt.

Venlig hilsen

DANA