Priser

Her kan læse mere om prisen for et medlemskab hos os.

Kontingent pr. 1. januar 2018
Kontingentet opkræves hver måned og er fradragsberettiget.

Forsikringstype  Kontingent Bidrag til Staten 
Medlem uden
efterlønsbidrag
 587 kr.*  351 kr.
Medlem med
efterlønsbidrag
 1.089 kr.* 853 kr.
Medlem med efterlønsbevis 587 kr.* 351 kr.
Fleksibel efterløn 580 kr. 344 kr.
Ledig under 25 år i aktivering med efterlønsbidrag 874 kr.* 638 kr.
Ledig under 25 år i aktivering uden efterlønsbidrag 372 kr.* 136 kr.
Seniormedlem -
opnåes ved folkepensionsalderen
136 kr. ikke a-kasse medlemskab

* med ATP

Læs mere om Seniormedlemskab her