Hvem kan blive medlem?

Der er mange måder at være selvstændig på, og vi har plads til dem alle. Her kan du læse mere om kravene for at blive medlem i Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige.

Overvejer egen virksomhed
Mange lønmodtagere er medlem af DANA. Igennem medlemsskabet får du adgang til netværk og kompetencer, så du kan sikre den optimale opstart. Du kan som lønmodtager være medlem af DANA, hvis du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Driver virksomhed
Som selvstændig skal du drive virksomhed som hovedbeskæftigelse i Danmark – alene eller sammen med andre – eventuelt i selskabsform. Du skal desuden have bopæl og ophold i Danmark og være mellem 18 og 63 år. Opfylder du disse krav, er du mere end velkommen til at bruge os til at give din virksomhed luft under vingerne og sørge for et sikkerhedsnet, hvis du bliver tvunget til at nødlande hen ad vejen.

Ansat direktør
Mange direktører står reelt set i samme situation som selvstændige – alene i første række. Der er mange spørgsmål og beslutninger, høj hastighed og kompleksitet. Her står vi klar med vores stærke palette af medlemsfordele. For ansatte direktører opnås optagelse og dagpengeret efter samme regler, som gælder for lønmodtagere i arbejdsløshedsforsikringen.

Ægtefælle og samlever
Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du for selvstændig. Du kan melde dig ind hos os, og vil blive optaget med samme rettigheder, som hvis det var dig selv, der drev virksomheden. Det gælder også, hvis du efter Kildeskattelovens regler er ansat som lønmodtager med en lønaftale i din ægtefælles virksomhed. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller.

Hvis du er ansat i din samlevers virksomhed, og er medejer, så er du også selvstændig, og kan meldes ind i DANA. Hvis du ikke er medejer af din samlevers virksomhed, kan du optages i DANA som lønmodtager.

Nyuddannet
Mange studerende og nyuddannede ønsker på kort eller længere sigt at skabe sig en tilværelse som selvstændig. Du kan som nyuddannet blive medlem hos os, hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Vi skal have modtaget din ansøgning senest to uger efter, at du har gennemført uddannelsen.

Overflytning
Overvejer du at blive selvstændig, så spørg dig selv, hvad din nuværende a-kasse kan gøre for dig. Investér i din fremtid og bliv medlem af DANA.

Er du allerede medlem af en a-kasse for lønmodtagere og har startet selvstændig virksomhed, skal du bede om at blive overflyttet til DANA hurtigst muligt.

Hvis du ikke er begyndt som selvstændig endnu, eller hvis din virksomhed kun er bibeskæftigelse, kan du overflyttes til DANA som lønmodtager. På den måde får du dine “rettigheder” fra din tidligere a-kasse med over hos os.

På ydelse
Er du på ydelse, men overvejer en tilværelse som selvstændig, så er vi det rette valg.

Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, eller er ledig, på efterløn, studerende, på sygedagpenge m.v., kan du blive overflyttet til os.