Hvem kan blive medlem?

Der er mange måder at være selvstændig på, og vi har plads til dem alle. Her kan du læse mere om kravene for at blive medlem i Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige.

Overvejer egen virksomhed
Mange lønmodtagere er medlem af DANA. Igennem medlemsskabet får du adgang til netværk og kompetencer, så du kan sikre den optimale opstart. Du kan som lønmodtager være medlem af DANA, hvis du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Driver virksomhed
Hvis du driver din egen virksomhed på fuld tid eller på deltid i Danmark – alene eller sammen med andre – eventuelt i selskabsform, så er du velkommen i DANA.
Du skal have bopæl og ophold i Danmark og være fyldt 18 og må højst have to år til din folkepensionsalder.
Kan du sige ja til dette, er du mere end velkommen til at bruge os til at give din virksomhed luft under vingerne og sørge for et sikkerhedsnet, hvis du bliver tvunget til at nødlande hen ad vejen.

Ansat direktør
Mange direktører står reelt set i samme situation som selvstændige – alene i første række. Der er mange spørgsmål og beslutninger, høj hastighed og kompleksitet. Her står vi klar med vores stærke palette af medlemsfordele. For ansatte direktører opnås optagelse og dagpengeret efter samme regler, som gælder for lønmodtagere i arbejdsløshedsforsikringen.

Ægtefælle og samlever
Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du normalt for selvstændig. Du kan melde dig ind hos os, og vil blive optaget i DANA med samme rettigheder, som hvis det var dig selv, der ejede virksomheden.
Dette gælder dog ikke, hvis du efter kildeskattelovens regler er ansat som lønmodtager med en lønaftale i din ægtefælles virksomhed. I så tilfælde er du lønmodtager. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller.

Nyuddannet
Mange studerende og nyuddannede ønsker på kort eller længere sigt at skabe sig en tilværelse som selvstændig. Du kan som nyuddannet blive medlem hos os, hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Vi skal have modtaget din ansøgning senest to uger efter, at du har gennemført uddannelsen.

Overflytning
Overvejer du at blive selvstændig, så spørg dig selv, hvad din nuværende a-kasse kan gøre for dig og din virksomhed. Investér i din fremtid og bliv medlem af DANA.

Er du allerede medlem af en a-kasse for lønmodtagere, og har startet selvstændig virksomhed eller en fritidsbeskæftigelse, skal du blot bede om at blive overflyttet til DANA hurtigst muligt.
Det er en ekspedition, som A-kasserne klarer indbyrdes, når du har skrevet under på indmeldelsen i DANA.

Hvis du ikke er begyndt som selvstændig endnu, eller hvis din virksomhed kun er bibeskæftigelse eller en fritidsbeskæftigelse, kan du også sagtens overflyttes til DANA, og bevare dine optjente rettigheder som lønmodtager.

På den måde får du dine “rettigheder” fra din tidligere a-kasse med over hos os, og kan nyde godt af at blive en del af iværksættermiljøet og netværk med andreselvstændige og en mængde andre medlemsfordele.

På ydelse
Er du på ydelse, men overvejer en tilværelse som selvstændig, så er vi det rette valg.

Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, eller er ledig, på efterløn, studerende, på sygedagpenge m.v., kan du blive overflyttet til os.

Meld dig ind online

Ring mig op