Kan du bruge et uddannelsesløft?

Du får nu en helt ny mulighed for at få et uddannelsesløft og evt. et lån til at klare økonomien i forbindelse med dit uddannelsesløft.

Dagpengemodtagere får nu mulighed for at uddanne sig under ledighedsperioden, og kan søge om et uddannelseslån under uddannelsen.

Det er jobcenteret, der tager stilling til om uddannelsen kan bevilliges.

Hvem er omfattet af ordningen?

Hvis du er fyldt 30 år, og er ufaglært eller har en uddannelse der er forældet, kan du søge om at få et  uddannelsesløft.

Din uddannelse anses for at være forældet, hvis du ikke har brugt den inden for de sidste 5 år.

Hvilken uddannelser kan du vælge

Der skal være tale om en erhvervsuddannelse. Jobcentret vil fortrinsvis godkende uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Du kan finde uddannelsesmulighederne ved at søge på www.ug.dk.

Hvis du vælger erhvervsuddannelsens første del (EUV1) skal det være uden grund- og praktikforløbet.

På erhvervsuddannelsens 2. del (EVU2) med praktikforløb, kan uddannelsen gennemføres med skolepraktik for voksne (EVU2)

Varighed

Uddannelsen skal kunne gennemføres, inden din dagpengeret udløber.

Dagpengeperioden er på 2 år. Så hvis du f.eks. har forbrugt 6 måneder af din dagpengeret inden du påbegynder en uddannelse, har du maksimalt 1 ½ år til at gennemføre uddannelsen.   

 

Fritagelse for at stå til rådighed

Jobcenteret kan fritage dig for pligten til at være aktiv jobsøgende i uddannelsesperioden, som betyder at du ikke skal dokumentere jobsøgning i jobloggen, og at ikke bliver henvist til et arbejde.

Du skal dog deltage i den samtalen, du bliver indkladt til ved 16 måneders ledighed.

Dagpengesats under uddannelsen

Du vil i hele uddannelsen modtage din hidtidige dagpengesats, hvis jobcentret godkender satsen.

Det vil derfor ikke være aktuelt med et uddannelseslån.

Uddannelsesstart før 1. marts 2017
Hvis du er startet uddannelse før 1. marts 2017, vil dagpengesatsen under uddannelsen er 80 % af den højeste dagpengesats. 

Hvis du har en dagpengesats der er under 80 % af den højeste dagpengesats, vil det være din dagpengesats, du kan modtage under uddannelsen.

Hvis du modtager dagpenge med en fast sats på 82 % af den højeste dagpengesats, vil det være denne dagpengesats, du modtager under uddannelsen.


 

Befordringsgodtgørelse

Hvis uddannelsen er indenfor reglerne om opkvalificering og vejledning, kan der udbetales befordringsgodtgørelse til uddannelse.

Befordringsgodtgørelsen aftales med jobcenteret.

Dagpenge og lån under sygdom

Dagpenge under sygdom, kan udbetales i de første 14 dage af din sygdomsperiode. Dog vil dagpengesatsen blive udbetalt med den samme sats, som under deltagelse i uddannelsen.

Der er mulighed for at opretholde lånet i den periode, hvor DANA udbetaler dagpenge under din sygdomsperiode (14 dage).

Ophør i uddannelsen

Når du er ophørt med uddannelsen, skal du inden 14 dage efter, give DANA besked om ophøret

Lånemuligheder under uddannelsen

Uddannelseslånet kan maksimalt svare til forskellen mellem 80 % af højeste dagpengesats, og din aktuelle dagpengesats. Man kan sige, at lånet lukker det økonomiske hul mellem de 80% og din normale dagpengesats.
 
Hvis du får udbetalt dagpenge med den højeste dagpengesats eller med en dagpengesats, der er større end 80 % af den højeste dagpengesats, vil du have mulighed for at få et lån.

Uddannelseslånet udbetales pr. uge, med et fradrag på 37 % i SKAT af bruttobeløbet. Uddannelseslånet vil gøre, at du samlet modtager det samme beløb under uddannelsen og lånet, som du ville have modtaget i dagpenge efter SKAT.

Udbetaling af lånet

Du skal søge om lånet hos DANA, og lånet udbetales sammen med dine dagpenge.

Du vil modtage et lånedokument sammen med godkendelse af uddannelsen.

Du vil hver måned modtage en orientering om størrelsen på lånet for den aktuelle udbetalingsperiode men også for det samlede lånebeløb til dato.

Ansøgningen om uddannelseslånet skal DANA have modtaget indenfor 3 måneder, efter du er påbegyndt uddannelsen.

Perioder, hvor du ikke er berettiget til lånet

Lånet kan ikke udbetales, hvis uddannelsen ikke påbegyndes, afbrydes, eller at du ophører i uddannelsen.

Uddannelseslånet er betinget af, at du er dagpengeberettiget.

Du vil derfor ikke have ret til lånet i den periode, hvor du ikke er berettiget til at modtage dagpenge, eksempelvis på grund af udeblivelse fra uddannelsen

Forrentning af lånet

Uddannelseslånet forrentes med 4 % årligt i den periode, hvor lånet udbetales.

I tilbagebetalingsperioden er rebteb variabel og udgør diskontoen tillagt 1%.

Tilbagebetaling af lånet

Når din uddannelse er afsluttet, vil DANA opgøre lånet med rentetilskrivning og lånet overdrages til Statens Administration. Statens Administration vil inddrive lånet.

Reglerne om afvikling og tilbagebetaling af uddannelseslånet tager udgangspunkt i tilsvarende regler om tilbagebetaling og forrentning af SU-lån.

Tilbagebetalingspligten påbegyndes som udgangspunkt ca. 1 år til 2 år efter, at uddannelsen er afsluttet.

Uddannelseslån under kr. 40.000,00 skal afvikles inden for en periode på maksimalt 7 år, og uddannelseslån over kr. 40.000,00 er låneperioden på maksimalt 8 år.
Tilbagebetalingsbeløbet kan minimum være kr. 200,00 pr. måned.