Sygedagpenge

Der sker mange ting i livet, som vi ikke er selv herre over. Sygdom er en af dem. Her finder du de mest grundlæggende regler for sygedagpenge.

Alle kan blive ramt af sygdom. Sørg derfor for at kende reglerne, så du ved, hvordan du er sikret, hvis uheldet skulle være ude. Så kan du trygt undgå bekymringer, og i stedet fokusere på at blive frisk igen.

Er sygdommen længerevarende, er der desuden mange muligheder for at bruge denne livsfase til at udvikle dig professionelt og måske vælge en ny faglig retning. 

Selvstændig erhvervsdrivende

Kommunen betaler sygedagpenge til dig, hvis du bliver syg. Du skal derfor straks kontakte kommunen, hvis du bliver syg, eller kommer til skade. Det gør du på Virk.dk

Du skal anmelde sygdom senest en uge efter første hele fraværsdag.

Som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle kan du først få sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Dog kan du gennem Udbetaling Danmark tegne en forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag.

Du optjener ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, hvis du samtidig opfylder disse krav:

  • Har drevet selvstændig virksomhed inden for de sidste 12 måneder og har mindst 6 måneder med 18,5 timer pr. uge
  • Har drevet selvstændig virksomhed i mindst 18,5 timer pr. uge i den seneste måned forud for fraværet

Driver du din virksomhed i selskabsform, skal din ansøgning om udbetaling af sygedagpenge behandles efter reglerne for lønmodtagere, selvom vi anser dig for at være selvstændig.

Du kan som hovedregel få sygedagpenge i op til 22 uger.

Får du udbetalt sygedagpenge eller løn i de første 30 kalenderdage fra dit eget A/S, IVS eller ApS, skal du give besked senest en uge efter udløbet af perioden.

Er du syg i mere end 30 kalenderdage, og får udbetalt løn, kan selskabet søge om refusion fra kommunen, svarende til det beløb, du ellers ville have fået i sygedagpenge.

Hvis du har funktionsnedsættelse kan dit jobcenter muligvis bevilge dig en personlig assistent. Den personlige assistent kan bistå med de arbejdsopgaver, du har behov for særlig assistance med. Det eventuelle tilskud har ikke betydning for det såkaldte indkomstkrav i forbindelse med en ansøgning om dagpenge.

Lønmodtager

Som lønmodtager er du sikret sygedagpenge fra første hele fraværsdag, hvis samtlige betingelser er opfyldt. Du skal huske straks at give din arbejdsgiver besked om, at du er syg.

Din arbejdsgiver betaler som hovedregel sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Herefter overtager kommunen udbetalingen, hvis du stadig er syg.

Når du skal have udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du have været ansat hos arbejdsgiver i mindst 8 uger og haft mindst 74 timers arbejde. Hvis du ikke opfylder disse krav, skal du i stedet have udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Dette kan ske, hvis du opfylder et af følgende krav:

  • Du har haft mindst 13 ugers uafbrudt arbejde og haft mindst 120 timers arbejde
  • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du ikke var syg
  • Du er sygemeldt pga. en arbejdsskade
  • Du er ansat i fleksjob
  • Du er elev i lønnet praktik som led i en anerkendt uddannelse
  • Du har afsluttet en erhvervsuddannelse på mindst 18 mdr. inden for den sidste måned.

Senest en uge efter første hele fraværsdag skal kommunen have besked om din sygdom.

Har du ret til løn under sygdom, kan din arbejdsgiver få refusion fra kommunen efter de første 30 kalenderdage. Refusionsbeløbet svarer til, hvad du ville kunne få i sygedagpenge, hvis du ikke havde krav på løn under sygdom.

 

Dagpengemodtager

Det er vigtigt, at du melder sygdom til os på den 1. sygedag. Det kan du gøre ved at registrere sygdommen på ”Min Side” på Jobnet eller ved kontakt til Jobcentret eller DANA.  I forbindelse med sygdommen skal du oplyse, om du er delvist eller fuldt ledig.

Er du fuldt ledig, tilmeldt Jobcentret og ikke omfattet af et fast ansættelsesforhold, kan du modtage dagpenge fra a-kassen under sygdom i de første 14 dage.

Er du fortsat sygemeldt ud over 14 dage, skal kommunen vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge fra kommunen. Ved sygdom der rækker ud over 14 dage, vil vi anmelde din sygdom til kommunen, hvorefter de fremsender en ansøgning om sygedagpenge til dig. Det er vigtigt, at du udfylder og returnerer skemaet med det samme, og inden 21 dage efter første sygedag.

Har du en fast tilknytning til en arbejdsgiver, vil du modtage sygedagpenge under sygdom fra kommunen. Du vil fra kommunen modtage et skema, som du skal udfylde og returnere senest 7 dage efter modtagelsen.

Du skal oplyse ”S” på ydelseskortet i perioder med sygdom.

Mens du er syg, er du afmeldt fra jobcenteret. Når du er rask igen, skal du huske at gentilmelde dig på Jobcentret den første dag, du er rask samt give kommunen besked.

Læs mere om, hvad du skal gøre ved sygdom hos NemRefusion.