Seniorjob

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge.

Betingelserne for at have ret til et seniorjob:

Du skal være

  • Være ledig.
  • Fortsat være medlem af en a-kasse. 
  • Fortsat indbetale efterlønsbidrag. 
  • Kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen.
  • Have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen.
Du skal selv søge kommunen om seniorjob

Du skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob.

Din bopælskommune skal have modtaget din ansøgning senest to måneder efter, at din dagpengeret er udløbet.

Du kan tidligst søge om et seniorjob tre måneder før, din ret til dagpenge udløber.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob

Hvis du opfylder betingelserne, har kommunen pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest to måneder efter den dag, hvor du har ansøgt. Du kan tidligst få et seniorjob dagen efter, at din ret til dagpenge er udløbet.

For at sikre, at du har et forsørgelsesgrundlag, skal kommunen betale dig en kompensation, hvis kommunen ikke finder et seniorjob til dig inden for fristerne.

Løn- og arbejdsvilkår i seniorjob

I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. Du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig og blandt andet ud fra dine kvalifikationer og interesser.

Er du fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde dig et seniorjob på fuld tid. Er du deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde dig et deltidsjob.

Hvor længe kan du have jobbet

Din ansættelse i seniorjobbet ophører den dag, du når efterlønsalderen.

Ansættelsen ophører også, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som du er blevet henvist til af jobcenteret, eller hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen - hvis du fx har meldt dig ud af din a-kasse eller ikke længere indbetaler dine medlems- eller efterlønsbidrag til a-kassen.

Du skal stadig have et aktivt CV på Jobnet

Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende. Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for henvist arbejde. Derfor skal du forsat have et aktivt CV på Jobnet.

HUSK at søge om efterløn

HUSK at søge om efterløn inden du når efterlønsalderen og du ophører i seniorjob

Du skal være opmærksom på, at du skal huske at søge om efterløn inden du når efterlønsalderen, og du ophører i dit seniorjob.

Søger du efter din efterlønsalder er nået, mister du retten til efterløn. For at opnå retten til efterløn igen, skal du opfylde et nyt indkomstkrav/beskæftigelseskrav.

Perioden du er i seniorjob tæller ikke som arbejde til at opnå ny ret til dagpenge/efterløn.