Sæsonarbejde

Sæsonarbejde kan være arbejde, som er betinget af årstiderne. Det kan også være arbejde, hvor der på grund af arbejdets karakter hvert år er en eller flere perioder uden løn.

Sæsonarbejde kan fx være arbejde ved forlystelsesetablissementer, arbejde på campingpladser og fritidsundervisning, idet arbejdsfri perioder i disse tilfælde typisk vil være forudsigelige.

Hvis du 3 år i træk bliver ledig efter at have haft sæsonarbejde, skal vi som a-kasse vurdere din rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid for, at vi kan vurdere dig til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du for at overtage sæsonarbejde har opsagt et helårsarbejde eller er ophørt med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal vi efter reglerne være særligt skrappe i vores vurdering af din rådighed.

Du står til rådighed for det øvrige arbejdsmarked, hvis du har søgt arbejde, der kan udbydes hele året, mens du har haft sæsonarbejde.”