Nedsættelse i dagpenge

Fra 1. juli 2017 skal der som noget nyt ske nedsættelse i dagpengeudbetalingen,, at  hver gang du har været sammenlagt ledig i 4 måneder, og når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år. 

Hver 4. måned, hvis du ikke arbejder

For hver gang, du har modtaget dagpenge i 4 sammenhængende måneder, vil din dagpengeudbetaling blive nedsat med et kronebeløb svarende til 1 dags dagpenge.

Dette kan du undgå, hvis du i 4 måneders perioden har arbejdet som lønmodtager på almindelige løn og ansættelsesvilkår i 148 timer.

Første gang dagpengene kan blive nedsat, er med dagpengeudbetalingen den 31. oktober 2017.

Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år

Hvis du har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer (4 år) inden for de seneste 96 måneder (8 år) bliver din dagpengeperiode reduceret med 1 måned. Denne bestemmelse gælder, hvis du er ledig pr. 1. juli 2017.

Opgørelsen af, hvornår du har modtaget dagpenge sammenlagt i 7.696 timer sker i forbindelse med din ansøgning om dagpenge og ved den løbende månedlige udbetaling af dagpenge. Karensen vil som udgangspunkt blive afviklet på tidspunktet, hvor du har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer inden for 96 måneder.