Nedsættelse i dagpenge

Når du er ledig i længere tid, er der en nedsættelse af dine dagpenge.

Der skal ske nedsættelse af din dagpengeudbetaling, hver gang du har været ledig i sammenlagt 4 måneder, og når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år.

Hver 4. måned, hvis du ikke arbejder

For hver gang, du har modtaget dagpenge i 4 sammenhængende måneder, vil din dagpengeudbetaling blive nedsat med et beløb svarende til 1 dags dagpenge.

Det kan du undgå, hvis du i 4 måneders perioden har arbejdet som lønmodtager på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i mere end 148 timer som fuldtidsforsikret og 97 timer som deltidsforsikret.

 

Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år

Fuldtidsforsikrede
Hvis du kommer til at modtage dagpenge i sammenlagt 7.696 timer (4 år) inden for de seneste 96 måneder (8 år), bliver din resterende dagpengeperiode afkortet med 1 måned.

Opgørelsen af, hvornår du har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer sker ved vores behandling af din ansøgning om dagpenge, og efterfølgende ved den løbende månedlige udbetaling af dagpenge.

Afkortningen af din aktuelle dagpengeperiode sker ved, at ydelsesperioden nedsættes med 160,33 timer. Afkortning af en forlænget dagpengeperiode sker ved, at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,17 timer.

Deltidsforsikrede
Når du som deltidsforsikret har modtaget dagpenge i sammenlagt 6.240 timer (4 år) inden for de seneste 96 måneder (8 år) bliver din resterende dagpengeperiode afkortet med 1 måned.

Opgørelsen af, hvornår du har modtaget dagpenge i sammenlagt 6.240 timer sker ved vores behandling af din ansøgning om dagpenge, og efterfølgende ved den løbende månedlige udbetaling af dagpenge.

Afkortningen af din aktuelle dagpengeperiode sker ved, at ydelsesperioden nedsættes med 130 timer. Afkortning af en forlænget dagpengeperiode sker ved, at beskæftigelseskontoen nedskrives med 65 timer.


Udestående afkortning
En udestående afkortning bortfalder efter 5 år fra opgørelsestidspunktet.

Dette er nogle yderst komplicerede regler og beregningsmetoder, som du i praksis kan holde styr på ved hjælp af de såkaldte dagpengetællere, som vises på Jobnet.dk, hvor opgørelserne styres digitalt, og kan følges måned for måned.