Nedsættelse i dagpenge

Der skal ske nedsættelse i dagpengeudbetalingen, hver gang du har været sammenlagt ledig i 4 måneder, og når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år. 

Hver 4. måned, hvis du ikke arbejder

For hver gang, du har modtaget dagpenge i 4 sammenhængende måneder, vil din dagpengeudbetaling blive nedsat med et kronebeløb svarende til 1 dags dagpenge.

Dette kan du undgå, hvis du i 4 måneders perioden har arbejdet som lønmodtager på almindelige løn og ansættelsesvilkår i mere end 148 timer.

 

Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år

Hvis du har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer (4 år) inden for de seneste 96 måneder (8 år) bliver din dagpengeperiode reduceret med 1 måned.

Opgørelsen af, hvornår du har modtaget dagpenge sammenlagt i 7.696 timer sker i forbindelse med din ansøgning om dagpenge og ved den løbende månedlige udbetaling af dagpenge.


Afkortningen af din aktuelle dagpengeperiode sker ved, at ydelsesperioden nedsættes med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede, og afkortning af en forlænget dagpengeperiode sker ved, at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,17 timer for fuldtidsforsikrede.

Er der mindre end 160,33 timer tilbage af din aktuelle dagpengeperiode eller mindre end 80,17 timer tilbage af den forlængede dagpengeperiode sker afkortningen først, når du har fået ret til en ny periode med dagpenge.

En udestående afkortning bortfalder efter 5 år fra opgørelsestidspunktet.