Meld dig ledig

Du skal være ledig, for at du kan få dagpenge. Det betyder, at du skal være endeligt ophørt med driften af din virksomhed.

Det er forskelligt, hvad du skal sende som dokumentation for, at du er ophørt med din virksomhed. Dokumentationen afhænger nemlig af årsagen til ophøret, og hvilken type virksomhed du har.
 
Her kan du se hvad du skal gøre.
 
1. Meld dig ledig på Jobcentret.
Du skal tilmelde dig Jobcentret som ledig fra FØRSTE ledighedsdag. Efter din tilmelding får du adgang til blanketterne på MIT DANA
 MIT DANA

2. Udfyld blanketter og indsend dokumentation
Hvilke blanketter og dokumentation du skal indsende, afhænger af nedenstående:
 
Ophør med selvstændig virksomhed (drevet i mindre end 3 hele regnskabsår)

  • Ansøgning om dagpenge for selvstændige
  • Arbejdsskema for selvstændige

Ophør med selvstændig virksomhed (drevet i mere end 3 hele regnskabsår)

  • Ansøgning om dagpenge for selvstændige
  • Satsberegning for selvstændige
  • Arbejdsskema for selvstændige

Ophør efter lønarbejde

  • Ansøgning om dagpenge – lønmodtager
  • Kopi af din ansættelseskontrakt
  • Kopi af din opsigelse


VIGTIGT:

Udfyldelse af blanketter og indsendelse af dokumentation, skal foregå via:
MIT DANA
 
Karantæne
Når du er ophørt med virksomheden, kan du få dagpenge efter de første 3 uger. Ved konkurs og tvangsauktion kan du få dagpenge efter kun 1 uge.