Krav til ledige og DANA

Når du bliver ledig, skal du  være i tæt kontakt med både DANA og Jobcentret.

Det er en betingelse for at modtage dagpenge, at du løbende registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i den digitale joblog på jobnet.dk, og at du deltager i de samtaler og aktiviteter, som DANA og Jobcentret inviterer dig til.

Du vil modtage en besked fra Jobcentret, når det er ved at være tid til en samtale. Du skal herefter selv booke samtalen på jobnet.dk.
Hvis der ikke er ledige tider til en samtale, skal du straks tage kontakt til Jobcentret, så du kan få aftalt en tid. Derved undgår du at blive afmeldt.

Hvis du ikke inden for en frist på 8 dage, har booket en samtale, vil du automatisk blive afmeldt som ledig. Det kan betyde, at du mister dagpenge i en periode.

Når det er ved at være tid til en samtale hos DANA, vil vi sende dig et forslag til samtaletidspunkt. Er du forhindret i at deltage på dette tidspunkt, anmoder vi dig om straks at kontakte os.

Samtaler med DANA

Inden for de første 2 ugers ledighed skal du til CV-samtale i DANA. Vi skal introducere og påbegynde din personlige plan i samarbejde med dig. Planen skal afdække dine jobmuligheder, evt. ønsker til kurser og aftale nogle jobsøgningsaktiviteter med dig. Vi skal også godkende dit CV i jobnet.dk. 

Inden for de næste 6 måneder af din ledighedsperiode skal vi holde 2 rådighedssamtaler med dig. Vi skal følge op på din plan, herunder din jobsøgning samt aftale nye jobsøgningsaktiviteter. 

Efter 6 måneders ledighed skal vi løbende kontrollere dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog i jobnet.dk, og ved tvivl om din rådighed for arbejdsmarked, vil du blive indkaldt til en rådighedssamtale hos DANA.

Tæt kontakt til Jobcentret

I de første seks måneder du modtager dagpenge vil der være en tæt kontakt mellem jobcentret og dig, hvor du skal til samtale hver måned hos jobcenteret. Hvis du har behov for, at DANA deltager i samtalen med jobcenteret,  er dette muligt, når du skal til den samtale, der afholdes efter ca. 4 ugers ledighed og i 5. eller 6. måned. Det er op til dig at vurdere, om der er behov for DANAs deltagelse i samtalen. 

Efter 6 måneders ledighed skal du til samtale hver 3. måned i jobcentret.

Ved 16 måneders ledighed kommer du i et særligt tilrettelagt og intensivt forløb, der starter med en samtale i jobcentret, hvor DANA kan deltage - hvis du vælger det. Dit forløb kan være med en personlig jobformidler, eller en kombination af hyppigere samtaler hos jobformidleren og virksomhedsrettede tilbud. Jobformidleren vil sammen med dig opsøge relevant virksomheder med henblik på at finde et konkret job.

Joblog

Du skal hver uge registrere dine jobsøgningsaktiviteter i den digitale joblog på jobnet.dk. Jobloggen kan findes på din personlige side (Min side) på jobnet.dk. Jobloggen er udarbejdet i et samarbejde mellem jobcentret og DANA. 

Det er vigtigt, at du registrerer alle dine aktiviteter, da oplysningerne danner grundlag for vores vurdering af din rådighed. Du skal derfor også oplyse om din jobsøgning, når du har søgt et job uopfordret eller ved personlig henvendelse. 

DANA og jobcentret har adgang til dine oplysninger i din joblog. Oplysningerne vil indgå som et led i dine samtaler hos DANA og med Jobcentret. 

Herudover skal du samtidig uploade det antal jobansøgninger på jobloggen, som du har aftalt med jobkonsulenten fra DANA ved rådighedssamtalerne.

Min plan

Din plan vil være et gennemgående redskab for din ledighedsperiode. Planen vil indeholde de aftaler, du laver med DANA, og jobcenteret, samt de jobsøgningsaktiviteter du skal iværksætte med henblik på at komme i arbejde. 

I ’Min plan’ vil der også fremgå, hvilke brancher og stillinger du skal søge arbejde inden for, samt måden du søger arbejde på. Ved hver samtale med DANA og Jobcentret vil der blive fulgt op på 'Min plan'.

Hvorfor vælge dana

Vi er Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige, og har været det i over 40 år.

Læs mere
Bliv medlem af DANA

Bliv medlem af DANA – Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige.

Læs mere