Tænker du på at søg job i udlandet?

Du har mulighed for at søge job og tage til en jobsamtale i udlandet eller søge job i udlandet…OG! få dine dagpenge med.

Som ledig skal du som udgangspunkt opholde dig i Danmark, for at have ret til dagpenge.

Du har dog mulighed for at søge jobs uden for Danmark, og tage til en jobsamtale i udlandet uden at miste din ret til dagpenge - eller du kan tage ud og søge job – OG! få dine dagpenge med til udlandet, hvis du vil søge arbejde i et andet EØS land.


Bliver du kaldt til en jobsamtale i udlandet
Det er en betingelse for, at du kan bevare din ret til dagpenge mens du er til samtale om et job i et andet land, at vi har godkendt at du rejser. Du kan få tilladelse til at være ude af landet i 5 dage incl. ud- og hjemrejsedag. Vi skal blot have dokumentation for, at du er kaldt til jobsamtale, for at vi må give tilladelsen.


Dagpenge fra DANA, mens du er i udlandet at søge job
Ønsker du at søge arbejde i et andet EØS-land, kan du få danske dagpenge, mens du søger i op til 3 måneder.

Det er som udgangspunkt en betingelse, at du har været ledig og tilmeldt jobcentret i mindst 4 uger forud for din afrejse.

Du kan tidligst søge om denne ordning 4 uger før afrejse, og du skal have søgt inden du rejser ud af landet.

I 3 måneders perioden, skal du være tilmeldt Jobcentret i opholdslandet og opfylde betingelserne for at være til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, hvor du søger. 

For at du kan overholde alle betingelserne, der er til denne ordning, skal vi anbefale, at du kontakter os i god tid inden du vil rejse!