Jobsøgning i udlandet

Du har mulighed for at tage til en jobsamtale i udlandet eller få dine dagpenge med.

Som ledig skal du opholde dig i Danmark, for at have ret til dagpenge.

Du har dog mulighed for enten at tage til en jobsamtale i udlandet uden at miste din ret til dagpenge eller at få dine dagpenge med til udlandet, hvis du vil søge arbejde i et andet EØS land.

Bliver du kaldt til en jobsamtale i udlandet
Det er en betingelse for, at du kan bevare din ret til dagpenge, at vi har godkendt at du rejser. Du kan få tilladelse til at være ude af landet i 5 dage incl. ud- og hjemrejsedag. Vi skal have dokumentation for at du er kaldt til jobsamtale, for at vi må give tilladelsen. 

3 måneders dagpenge
Ønsker du at søge arbejde i et andet EØS-land, kan du få danske dagpenge i op til 3 måneder.

Det er som udgangspunkt en betingelse, at du har været ledig og tilmeldt jobcentret i mindst 4 uger forud for din afrejse.

Du kan tidligst søge om denne ordning 4 uger før afrejse, og du skal have søgt inden du rejser ud af landet. 

I 3 måneders perioden, skal du være tilmeldt Jobcentret i opholdslandet og opfylde betingelserne for at være til rådighed for arbejdsmarkedet i landet.  

For at du kan overholde alle betingelserne der er til denne ordning, skal vi anbefale, at du kontakter os i god tid inden du vil rejse!