Feriedagpenge

Som ledig har du mulighed for at holde ferie og få udbetalt feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det.

Optjening
Du optjener ret til feriedagpenge i perioder, hvor du får udbetalt dagpenge fra DANA (din a-kasse) samt barselsdagpenge fra kommunen.

Optjeningsperioden og ferieåret følger ferieloven og er derfor den samme, som ved optjening af ferie i arbejde.

Grundlæggende skelner man mellem optjeningsåret, som løber fra 1. januar til 31. december, og det dertil hørende afholdelsesår, som løber fra 1. maj i året efter optjeningsåret til 30. april i det følgende år.

Du kan maksimalt optjene 25 dage med feriedagpenge.

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, sender vi dig et brev midt i april med oplysninger om, hvor mange dage du har optjent.


Betingelser for udbetaling
For at få udbetalt feriedagpenge skal du før ferien enten være ledig eller lønmodtager og opholde dig i Danmark, samt have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.

Er du fx selvstændig erhvervsdrivende, på efterløn, syg eller på barsel, opfylder du ikke betingelsen for ret til udbetaling af feriedagpenge.

Du skal holde ferie for at få udbetalt feriedagpenge. Den ferie, du har optjent med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven, skal du have afholdt, før du kan holde ferie med feriedagpenge.

Du skal søge om det hos os og meddele det til Jobcentret. Vi skal have din ansøgning senest på 1. feriedag, og Jobcentret skal have besked senest 14 dage før 1. feriedag.

Du kan som lønmodtager holder ferie, når du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Udbetaling
Hvis du har fået udbetalt ydelser fra os i perioden fra 1. januar i optjeningsåret til tidspunktet for feriens begyndelse, får du udbetalt feriedagpenge med samme sats, som vi har udbetalt ydelser til dig. Hvis du ikke har fået ydelser fra os i denne periode, er din sats for feriedagpenge 82% af den maksimale dagpengesats.

Du kan tidligst få udbetalt dine feriedagpenge 1 uge før første feriedag.

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk.
Du kan søge om feriedagpenge på MIT DANA

Hvis du er ledig, skal vi have din ansøgning om feriedagpenge senest på 1. feriedag.

Er du i arbejde som lønmodtager, skal vi have modtaget din ansøgning senest i måneden efter ferieperiodens udløb