Dagpengesatser

Her får du det fulde overblik over satser for dagpenge, efterløn, skattefri præmie, uddannelse og andre satser.

Dagpengesatser 2018 
  Pr. måned
Maksimalsats (fuldtid) 18.633 kr.
Maksimalsats (deltid) 12.422 kr.
Dimittendsats for forsørger (fuldtid) 15.279 kr.
Dimittendsats for forsørger (deltid) 10.186 kr.
Dimittendsats for ikke-forsørger (fuldtid) 13.323 kr.
Dimittendsats for ikke-forsørger (deltid) 8.882 kr.

Efterløn 
Maks. satsen ved opfyldelse af udskydelsesreglen (fuldtid) 18.633 kr.
Maks. satsen ved opfyldelse af udskydelsesreglen (deldtid) 12.422 kr.
91 % af Maks. satsen - ikke opfyldt udskydelsesreglen (fuldtid) 16.956 kr.
91 % af Maks. satsen - ikke opfyldt udskydelsesreglen (deltid) 11.304 kr.
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pensioner i efterløn  15.700 kr.
Maks. beløb ved lempeligere fradrag for
arbejde i efterlønsperioden (fuldt år)
 38.329 kr.
Dækningsbidrag 1
(indtægtsgrænse ved 400-timersordningen)
 79.048 kr.
Frivillig ATP-indbetaling ved efterløn
(pr. efterlønstime)
 1,78 kr.

Skattefri præmie 
1 præmieportion (fuldtid)  13.416 kr.

Maksimum præmie (fuldtid)   
(12 præmieportioner)

 160.992 kr.
1 præmieportion (deltid) 8.944 kr.
Maksimum præmie (deltid)
(12 præmieportioner)
107.328 kr.


Uddannelse
 
VEU og SVU for beskæftigede  4.300 kr. pr. uge
Uddannelse med dagpenge
(6 ugers selvvalgt uddannelse)
 18.633 kr.

Andre satser 
1 g-dag  860 kr.
½ g-dag  430 kr.
Omregningssatsen  235,60 kr.
Der er særlige regler for ledige medlemmer uder 25 år, som forud for ledigheden IKKE opfylder følgende krav:
  • Har haft mindst 2 års fulddtidsarbejde inden for 3 år
    eller
  • Har gennemført en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 månders varighed.


Månedssatserne er gældende fra 1. januar 2018. Satserne er før skat og udbetales sædvanligvis for en måned.