Dagpengesatser

Her får du det fulde overblik over satser for dagpenge, efterløn, skattefri præmie, uddannelse og andre satser.

Dagpengesatser 2019 
  Pr. måned
Maksimalsats (fuldtid) 18.866 kr.
Maksimalsats (deltid) 12.577 kr.
Dimittendsats for forsørger (fuldtid) 15.470 kr.
Dimittendsats for forsørger (deltid) 10.313 kr.
Dimittendsats for ikke-forsørger (fuldtid) 13.489 kr.
Dimittendsats for ikke-forsørger (deltid) 8.993 kr.

Efterløn 
Maks. satsen ved opfyldelse af udskydelsesreglen (fuldtid) 18.866 kr.
Maks. satsen ved opfyldelse af udskydelsesreglen (deldtid) 12.577 kr.
91 % af Maks. satsen - ikke opfyldt udskydelsesreglen (fuldtid) 17.168 kr.
91 % af Maks. satsen - ikke opfyldt udskydelsesreglen (deltid) 11.445 kr.
Bundfradrag ved beregning af fradrag for pensioner i efterløn  16.000 kr.
Maks. beløb ved lempeligere fradrag for
arbejde i efterlønsperioden (fuldt år)
 39.096 kr.
Dækningsbidrag 1
(indtægtsgrænse ved 400-timersordningen)
 80.629 kr.
Frivillig ATP-indbetaling ved efterløn
(pr. efterlønstime)
 1,78 kr.

Skattefri præmie 
1 præmieportion (fuldtid)  13.584 kr.

Maksimum præmie (fuldtid)   
(12 præmieportioner)

 163.008 kr.
1 præmieportion (deltid) 9.055 kr.
Maksimum præmie (deltid)
(12 præmieportioner)
108.660 kr.


Uddannelse
 
VEU og SVU for beskæftigede  4.355 kr. pr. uge
Uddannelse med dagpenge
(6 ugers selvvalgt uddannelse)
 18.866 kr.

Andre satser 
1 g-dag  871 kr.
½ g-dag  436 kr.
Omregningssatsen  241,73 kr.
Der er særlige regler for ledige medlemmer uder 25 år, som forud for ledigheden IKKE opfylder følgende krav:
  • Har haft mindst 2 års fulddtidsarbejde inden for 3 år
    eller
  • Har gennemført en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 månders varighed.


Månedssatserne er gældende fra 1. januar 2019. Satserne er før skat og udbetales sædvanligvis for en måned.