Dagpengesatser

Her får du det fulde overblik over satser for dagpenge, efterløn, skattefri præmie, uddannelse og andre satser.

Dagpengesatser 2018 
  Pr. måned
Maksimumsats 18.633 kr.
Fast sats (mindstesatsen) 15.279 kr.
Sats ved midlertidigt ophør med virksomhed 15.279 kr.
Dimmitendsats for forsørger 15.279 kr.
Dimmitendsats for ikke-forsørger 13.323 kr.

Efterløn 
Maks. satsen med opfyldt 2-årskrav 18.633 kr.
91 % af Maks. satsen uden opfyldt 2 årskrav 16.956 kr.
Bundfradrag ved beregning af fradrag for
pensioner i efterløn
 15.700 kr.
Maks. beløb ved lempeligere fradrag for
arbejde i efterlønsperioden (fuldt år)
 38.329 kr.
Dækningsbidrag 1
(indtægtsgrænse ved 400-timersordningen)
 79.048 kr.
Frivillig ATP-indbetaling ved efterløn
(pr. efterlønstime)
 1,78 kr.

Skattefri præmie 
1 præmieportion  13.416 kr.
Maksimum præmie (12 præmieportioner)  160.992 kr.


Uddannelse
 
VEU og SVU for beskæftigede  4.300 kr. pr. uge
Uddannelse med dagpenge
(6 ugers selvvalgt uddannelse)
 18.633 kr.

Andre satser 
1 g-dag  860 kr.
½ g-dag  430 kr.
Omregningssatsen  235,60 kr.
Der er særlige regler for ledige medlemmer uder 25 år, som forud for ledigheden IKKE opfylder følgende krav:
  • Har haft mindst 2 års fulddtidsarbejde inden for 3 år
    eller
  • Har gennemført en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 månders varighed.


Månedssatserne er gældende fra 1. januar 2018. Satserne er før skat og udbetales sædvanligvis for en måned.