Dagpenge under barsel

At få børn er for mange mennesker en af de største oplevelser i deres liv. Verden ser pludselig anderledes ud end før, og mange ting forandrer sig – også reglerne for dagpenge.

Samtidig med alle omvæltningerne i dit private liv, skal du også være opmærksom på reglerne omkring barselsdagpenge. For når du kender dine rettigheder og muligheder for indkomst under din barsel, kan du trygt bruge din tid på dit barn.

De grundlæggende regler

  • Som kvinde har du ret til fire ugers graviditetsorlov og herefter 14 ugers barselsorlov
  • De første 2 ugers barselsorlov skal holdes. De næste 12 uger er frivillige, men kan ikke udskydes
  • Fædre har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen
  • Når de 14 uger efter fødslen er gået, har både mor og far ret til at holde op til 32 ugers orlov til sammen

NB: Hvis du er ledig, kan du ikke holde barselsorlov helt så fleksibelt. Vi vil derfor anbefale, at du læser mere her, og desuden kontakter din kommune for nærmere oplysninger.

Selvstændig erhvervsdrivende

Når du opfylder de tre nedenstående krav, har du ret til barselsdagpenge som selvstændig:

  • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
  • Du skal have haft en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time om ugen
  • Den seneste måned inden orloven og mindst 5 andre måneder skal arbejdet have haft et væsentligt omfang

Hvad får du udbetalt?
Dine barselsdagpenge som selvstændig svarer til den seneste årsindkomst, der er oplyst til skattemyndighederne – dog begrænset af et maksimumbeløb. Har du ikke arbejdet som selvstændig hele dette år, skal du kontakte kommunen for at få oplyst, hvordan din indkomst skal opgøres.

Har du tegnet sygeforsikring som selvstændig, er du sikret mindst 2/3 af barselsdagpengenes maksimumbeløb uanset dit indkomstgrundlag.

Hvis du som selvstændig delvis genoptager arbejdet under orloven, får du udbetalt 50% af de fulde barselsdagpenge. I dette tilfælde beregnes dagpengene altså ikke på baggrund af timetallet på hhv. arbejde og orlov.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler under din barsel. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har nogle spørgsmål til din barsel eller udbetaling.

Lønmodtager

Som lønmodtager har du, som udgangspunkt, ret til barselsdagpenge. Inden du går på orlov, skal du dog have været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 13 uger og i denne periode have arbejdet i mindst 120 timer. Der skal være tale om en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad får du udbetalt?
Dagpengesatsen under barsel beregnes på grundlag af din timeløn og dit timeantal. Der er dog fastsat et maksimumbeløb pr. uge. Du kan kontakte kommunen, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til, hvordan dine dagpenge bliver beregnet.

Dagpengemodtager

Du kan gå på barselsorlov og modtage din dagpengesats under barslen, hvis du forud for din barsel har stået til rådighed for fuldtidsarbejde.

Du skal give os og Jobcentret besked om, hvornår du går på barselsorlov.

Vi indberetter oplysninger om din dagpengesats samt terminsdato til Udbetaling Danmark, som herefter sender et brev til dig, hvor du bedes bekræfte oplysningerne inden 8 uger.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dagpenge under din barsel. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har nogle spørgsmål.