Beregning af dagpenge

For at få de dagpenge, du har ret til, er du nødt til at kende reglerne på området. Her kan du læse om beregning af sats for både selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Beregning af din sats
Når du søger dagpenge eller efterløn efter endeligt ophør med drift af selvstændig hovedbeskæftigelse eller endt lønarbejde skal vi beregne, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge eller efterløn.

Når du ophører med drift af selvstændig virksomhed, skal du som udgangspunkt beregnes som selvstændig. Har du drevet selvstændig virksomhed i under 3 hele regnskabsår,og har du tidligere været lønmodtager, skal du beregnes som lønmodtager.

Måden, vi beregner satsen på, er den samme både ved udbetaling af dagpenge og efterløn samt ved udstedelse af et efterlønsbevis

Her kan du læse mere om, hvordan vi beregner din sats.

Beregning som selvstændig

Beregning som lønmodtager

Har du råd til at blive gammel?

Med DANA PlusPension er du sikret en særdeles attraktiv pensionsordning.

Læs mere
Et tilbud du ikke kan afslå

Der er kun én ting, der overgår en god rabat – og det er mange gode rabatter.

Læs mere